Geri Anasayfa

Detay

Atasözü ve Deyimlerde Kadın Ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri
(Women and the Socio- Pyschologic Characteristics of Woman in Idioms and Proverb )

Yazar : Zekerya BATUR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 577-584

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1866

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Atasözü ve deyimler, bir toplumun sosyal yapısına ışık tutan birer veri kaynağı olarak görülmektedir. Bu veri kaynakları sosyal ilişkileri, günlük yaşamı ve kültürel yapıyı gözler önüne sermektedir. Toplumun geçmişten günümüze bireyin tutum ve davranışlarına ilişkin bakışını anlamak için atasözü ve deyimlerin önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bu çalışma genel tarama modelinde yapılmıştır. Çalışmada atasözleri ve deyimler taranarak kadın kavramının geçtiği sözler tespit edilmiştir. Daha sonra kadının kalıp sözlerdeki anlamı ve görevi sözlerden hareketle incelenmiştir. Sonuçta kalıplaşmış sözlerde kadın, bazen sadakatin bazen karşılıksız sevginin bazen düşmanlığın bazen de kin ve nefretin kaynağı olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Atasözü, Deyim, Kadın

Abstract
Proverbs and idioms are seen as a data source shedding light on a society's social structure. These data sources reveal social relations, daily life and the cultural context. Proverbs and idioms are thought to hold an important place to understand the society’s views towards i

Keywords
Proverb, Idiom, Woman