Geri Anasayfa

Detay

Dijital Pazarlamada Nesnelerin İnterneti: Giyilebilir Teknolojiler
(Internet of Things in Digital Marketing: Wearable Technologies )

Yazar : Bilge KARAMEHMET    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 521-537

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14997

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Pazarlama dünyası mobil kullanıcılara ulaşmaya çalışırken, işleri daha da karmaşık hale getirecek olan giyilebilir teknoloji pazarı ortaya çıkmıştır. Bu pzar, dijital pazarlama dünyasını büyük inovasyon yatırımlarına yöneltecek, pazarlama stratejilerini bu alanda değiştirmelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılacaktır. Pazarlama alanındaki en büyük değişimin e-pazarlama alanında olacağı öngörülmektedir. Giyilebilir teknoloji pazarındaki büyük atılım ve gelişim, pazarlama profesyonellerinin konuyla ilgili daha çok araştırma yapmasına olanak sağlamaktadır. Pazarlama akademisyenlerinin dijital pazarlama araştırmaları yaparken giyilebilir teknolojiler sayesinde kullanıcılara ulaştırılacak bildirimler veya e-postalar gibi iletişim araçlarını daha etkin şekilde kullanabilecekleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. Şimdilik eş zamanlı olarak izleme imkanı tanımayan giyilebilir teknoloji araçları, gelecekte kullanıcıların sağlık, spor ve eğlence gibi verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilme imkanı sunacağı açıktır.Süregelen bu evrim markalar için olumsuz bir durum değildir. Aksine bu gelişim pazarlama alanında değerlendirildiği taktirde, kullanıcıların daha çok dikkatini çekecek içerikler hazırlanabilir. Bu çalışma ile giyilebilir teknoloji pazarı incelenmiş, pazarlama akademisyenlerine ve pazarlama profesyonellerine konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili çıkan haberler değerlendirilmiştir. Her ne kadar bu konu Türkiye’de yeni gelişiyor ve kabul ediliyor olsa da dünyada giyilebilir teknoloji pazarının potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma sonucunda dijital pazarlama alanında yapılacak çalışmaların giyilebilir teknoloji pazarındaki potansiyeli de dahil ederek incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dijital pazarlama, giyilebilir teknoloji, nesnelerin interneti, pazarlama

Abstract
As the marketing world tries to reach mobile users, a wearable technology market has emerged which will make things even more complicated. This market will lead marketing world to big innovation investements and it will make compulsory marketing strategies be changed and developed in this field. It is predicted that the biggest change in marketing will be in the field of e-marketing. The great breakthrough and development in the wearable technology market allows marketing professionals to conduct more research on the subject. It becomes clear that wearable technologies can more effectively use communication tools such as notifications or e-mails when marketing researchers conduct digital marketing research to be delivered to users. It is obvious that wearable technology tools, which currently do not provide simultaneous monitoring, are likely to provide users with simultaneous access to data such as health, sports and entertainment in the future. This ongoing evolution is not a negative situation for brands. On the contrary, if this development is evaluated in the field of marketing, contents that attract more attention of users can be prepared. This study investigated the market of wearable technology and presented suggestions on marketing academicians and marketing professionals. In this study literature research was done firstly. News about the subject has been evaluated. Although this issue is being considered in Turkey and developing new though, it attracts attracts the potential of the wearable technology market in the world. As a result of this study, it is suggested that the studies to be done in the field of digital marketing be done considering the wearable technology market.

Keywords
Digital marketing, wearable technologies, internet of things, marketing