Geri Anasayfa

Detay

Plotinos'ta Südurla İnen Aşkla Yükselen Bir Gerçeklik Olarak Ruh
(The Soul as a Reality that descended with Emanation and Ascended with Love in Plotinos )

Yazar : Mustafa KAYA    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 553-579

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14966

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Plotinos, yaşadığı dönemin dinsel, düşünsel ve siyasal yapısını derin bir biçimde etkilemiş bir filozoftur. O, yaşadığı çağdaki ölümsüzlük, kurtuluş, tanrıyla mistik birlik gibi taleplere, bir yandan Antik Yunan rasyonalizminin geleneksel kavram, çerçeve ve standartlarını terk etmeksizin diğer yandan çağının dinsel ilgi ve kaygılarına da cevap verebilecek bir metafizik öğreti ortaya koymuştur. Bu metafizik öğretide biri Bir'likten çokluğa doğru südurla inen diğeri ise çokluktan Bir'liğe doğru aşkla yükselen olmak üzere iki tür hareket mevcuttur. Birinci hareket Bir ya da Tanrı'dan çıkan canlı gerçekliğin düzenli yapısı ile ilgili rasyonel bir açıklama sağlar ki, buna Plotinos'un öğretisinin felsefi yönü denilebilir. İkinci hareket ise bireysel insan ruhunun, varlığın her aşamasını yaşaması, birbirini izleyen sürekli bir arınma ve yükselme süreci sonunda evrenin ilkesi olan Bir'e ulaşıp onunla birleşmesi ve böylece kendisi için mümkün olan mutluluk ve kurtuluşa erişmesini ifade eden harekettir ki, buna da Plotinos'un öğretisinin dinsel yönü denilebilir. Plotinos'un bu öğretisinde en alt düzeydeki gerçekliklerden en yüce gerçekliğe kadar, varlık ve değer hiyerarşisinin her aşamasında mevcut olabilme, kendisini dönüştürerek Bir'e, kendi gerçek özüne ulaşabilme yetisiyle donatılan Ruh, bu ayrıcalıklı konumuyla Plotinos'un sisteminin baş aktörü konumundadır.

Anahtar Kelimeler
Südur, Temaşa, Ruh, Aşk, Kurtuluş,

Abstract
Plotinos is a philosopher who has profoundly influenced the religious, intellectual and political structure of his time. He introduced metaphysical doctrine to meet the demands of immortality, liberation, god and mystic unity in his lifetime, on the one hand, and also to the religious interests and concerns of his time, without abandoning the traditional concepts, frameworks and standards of ancient Greek rationalsm. In this metaphysical teaching, there are two types of movements, one of which descends from the Union to the multitude, and the other is the rising of love towards the Unity. The first movement provides a rational explanation of the regular nature of the living reality out of one or God, which can be called philosophical aspect of the teaching of Plotinos. The second movement is the movement of the individual human soul, living every stage of the being, the movement that reaches to the One, the principle of the universe, and unite with it and thus reach the happiness and salvation which is possible for him, the religious aspect of his doctrine. In this teaching of Plotinos the soul can be found at every stage of the existence and value hierarchy from the lowest realities to the supreme reality. Then the soul, who has the ability to transform himself into the One, to reach reality essence, is the leading actor in Plotinos' system with this privileged position.

Keywords
Emanation, Theoria, Soul, Love, Salvation