Geri Anasayfa

Detay

Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmalini Tanılamada Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği
(Determining Health Professionals’ Knowledge Levels on Child Abuse and Neglect a Case of Turkey )

Yazar : Nilüfer TUĞUT   - Yılmaz DAŞLI  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 827-839

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14922

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hemşirelerin yarıya yakını, ebe ve hekimlerin yarısından fazlasının çocuk istismar ve ihmali ile ilgili eğitim aldıkları görülmektedir. Eğitim alan grubun çok az olmasına rağmen hemşirelerin, ebelerin ve hekimlerin yaklaşık tamamı çocuk ihmal ve istismarını tanıma konusunda kendilerini yeterli bulurken çocuk ihmali ve istismarı konusunda daha fazla bilgilenme gereksinimi duyduklarını da belirtmişlerdir. Hemşirelerin istismara ve ihmali tanımlamada hekimlere, hekimlerin ebelere göre bilgi puanlarının yüksek fakat farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Hekimlerin istismara ve ihmale yatkın çocuğun özelliklerini tanımlamada hemşirelere, hemşirelerin ebelere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin çok azının, ebe ve hekimlerin yaklaşık dörtte birinin istismar ve ihmal vakasıyla karşılaştığı saptanmıştır. Hemşirelerin ve hekimlerin yarısından fazlası bu vaka ile karşılaştıklarında polise bildirdiğini fakat ebelerin yarısından fazlasının aileyi uyardığı belirlenmiştir. Öğrenimleri sırasında bu konu ile ilgili eğitim alanların sadece ihmalin çocuk üzerindeki belirtilerini tanılamada farklı olduğu görülmektedir. Sağlık profesyonellerinin İstismara ve ihmale yatkın çocukların özellikleri tanıma puanları en yüksek, istismar ve ihmale yatkın ebeveynlerin özelliklerini bilme ise en düşüktür. Sağlık profesyonellerinin istismarın bazı alanlarındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Profesyonelleri, Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali

Abstract
Nearly half of the nurses and more than half of the midwives and physicians were trained on child abuse and neglect. However, almost all of them stated that they were competent enough to recognize the signs of child neglect and abuse but that they needed more information about this issue anyway. Regarding the recognition of the signs of child abuse and neglect, nurses obtained higher knowledge scores than did the physicians, and the physicians obtained higher scores than did the midwives but the differences were insignificant. In terms of identifying the characteristics of children vulnerable to abuse and neglect, the physicians were better than nurses, and nurses were better than midwives. It was determined that very few of the nurses and about one-fourth of the midwives and physicians encountered abuse and neglect cases. While more than half of the nurses and physicians reported the abuse and neglect cases they encountered to the police, more than half of the midwives only warned the parents. The only difference between those who received training on this issue and those who did not during their education was the way the they recognized the signs of neglect in children. While the health professionals obtained the highest scores from the recognizing the characteristics of children vulnerable to abuse and neglect subscale, they obtained the lowest scores for recognizing the characteristics of parents tending to perpetrate abuse and neglect. It was determined that the health professionals’ knowledge of some aspects of abuse was not sufficient.

Keywords
Health professionals, Child abuse, Child neglect