Geri Anasayfa

Detay

DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN MENZİL CEMAATİ ÖRNEĞİ
(THE CASE OF MENZİL CEMAATİ IN TERMS OF RELIGION-STATE RELATIONS )

Yazar : Rahman DAĞ   - Ali Riza KİLİC  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 205-226

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14887

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Osmanlı Devleti’nden günümüz Türkiye’sine kadar hemen hemen her dönemde siyasi iktidarlar ile dini gruplar arasında karşılıklı çıkarlar doğrultusunda bir etkileşim süregelmiştir. Bazı dönemlerde dini gruplar siyasi otoriteyi etkilerken bazı dönemlerde de siyasi iktidarlar dini grupları kendi menfaatleri doğrultusunda etkilemiştir. Bu çalışmanın odak noktası ise Nakşibendi tarikatının Türkiye’deki dini gruplarından biri olan Menzil Cemaati’nin din-devlet ilişkisi açısından günümüze olan etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Menzil Cemaati, Tarikat, Devlet, Dini Gruplar, Türkiye

Abstract
From the Ottoman Empire to present, there has been an interaction between political powers and religious groups in almost every period in the direction of mutual interests. In some periods religious groups affected the political authority, but in some periods political powers affected the religious groups in their own interests. The focus of this study is to examine the state-religion relations through the case of Menzil Cemaati in Turkey.

Keywords
Menzil Community, Cult, State, Religious Groups, Turkey