Geri Anasayfa

Detay

Muhasebenin Gelişim Döngüsü: Kuramsal ve Kurumsal Bakış Açısı
(Accounting’s Development Cycle: Theoretical and Institutional Perspective )

Yazar : Pınar OKAN GÖKTEN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 651-668

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14868

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Muhasebe alanı tarihsel olarak süreklilik gösterir şekilde gelişmiştir. Gelişim süreci çerçevesinde muhasebenin sürekli olarak kendini güncelleyen kurumlara sahip olduğu ifade edilebilir. Bu çalışma, muhasebe gelişim sürecini kuramsal ve kurumsal boyutta tanımlamaktadır. Öncelikle muhasebedeki gelişim döngüsünün unsurları irdelenmiştir. Bu bağlamda muhasebede gelişim, pozitif yaklaşımdan normatif yaklaşıma hareket eden bir döngü olarak tarif edilmiştir. İkinci olarak, gelişim döngüsüyle muhasebede kurumsallaşma arasındaki ilişki ele alınmıştır. Neticede, pozitif yaklaşımın muhasebe kurumlarının tesisinde öncül rol oynadığı ifade edilmiştir. Buna karşın kurumsal kalitenin sağlanması açısından normatif yaklaşımı göz ardı etmek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Kalite, Muhasebe Gelişim Süreci, Muhasebede Kurumsallaşma

Abstract
The accounting area has evolved historically. It is fair to say that accounting has self-updating institutions in the frame of the development process. This study defines the accounting development process in a theoretical and institutional dimension. First, elements of the accounting development cycle are specified. In this context, accounting development has been described as a cycle that moves from a positive approach to a normative approach. Secondly, the relationship between the developmental cycle and institutionalization in accounting is discussed. In conclusion, it is stated that the positive approach plays a primary role in the establishment of accounting institutions. However, it is not possible to ignore the normative approach in terms of ensuring institutional quality.

Keywords
Institutional Quality, Accounting Development Process, Institutionalism in Accounting