Geri Anasayfa

Detay

HETEROSEKSÜEL TÜRK ERKEKLERİNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER, CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL İŞLEYİŞ
(DEMOGRAPHIC FACTORS, SEXUAL IDENTITY AND SEXUAL FUNCTIONING OF TURKISH HETEROSEXUAL MALES )

Yazar : Şaban KARAYAĞIZ   - Ertuğrul TAŞ - Zeliha SUBAŞI  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 539-551

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14814

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Erkeklerde cinsel kimlik, demografik faktörler ve cinsel işleyiş, evlilik öncesi ve sonrasında cinsellik konusunu nasıl algıladıklarını ve ondan ne anladıklarını incelemek açısından önemlidir. Türkiye’de erkek cinselliği üzerine az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma erkeklerin cinsellik perspektiflerini araştırmak için tasarlanmıştır. Bu araştırma ile ilgili veri toplama işlemi çalışmaya katılmayı kabul eden, heteroseksüel olan 78 sağlıklı erkek bireyden alınan bilgilerle sağlanmıştır. Katılımcılar kartopu veri toplama tekniği ile seçildiler. Erkek katılımcıların yaşları 23 ile 57 arasında ve ortalaması 30 olarak hesaplanmıştır. Bireyler, çalışmaya katılmayı ve demografik bilgi formu ile cinsel öykü anketinde yer alan soruları cevaplandırmak için gönüllü olmuşlardır. Anket ögeleri arasında biyolojik kimlik ve cinsel yönelim soruları mevcuttur. Her iki formda bulunan maddeler, daha önce yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak araştırmacılar tarafından yapılandırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular arasında, katılımcıların çoğunun ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kız arkadaş, komşu, okul arkadaşları ve akrabaları dahil olmak üzere başkalarına cinsel ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Bu dönemde en yaygın olan cinsel işleyiş, cinsel ilişki olarak belirtilmiştir. Genelde mastürbasyon yapmakta, haftada en az iki kez cinsel ilişki tercih etmekte ve cinsel hayatlarından oldukça memnun olduklarını ifade etmektedirler. Katılımcılar seks fantezilerini partnerlerinden daha fazla düşünmektedir. Araştırma sonuçlarına göre çalışmamıza katılan Türk erkekleri diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçlarına ile benzer davranışlar göstermiştir. Örneğin, cinsel davranışları yetişkinlik dönemlerinde erotik fantezilerden fiziksel cinsel aktivitelere dönüşmektedir. Pek çoğu (%70) evlilikten sonra mastürbasyona devam ederler. Erkeklerin %23’ ü ve partnerlerinin neredeyse tamamı birbirlerinden olağandışı cinsel istekler talep etmez. Ayrıca, erkekler kadınlara oranla daha fazla cinsel fantezi sahibidir.

Anahtar Kelimeler
Erkek cinselliği, seksoloji, cinsel işleyiş.

Abstract
Sexual identity, demographic factors and sexual functioning in males are important to examine how they perceive and understand when it comes to sexuality before and after the marriage. Few studies were conducted on male sexuality in Turkey. For this reason, the current study was designed to explore males' perspectives on sexuality. A total of 78 healthy heterosexual males volunteered in order to collect data for this research. They were selected with the snowballing data collection technique. Their ages ranged between 23 and 57 years old with an average of 30. Most of them (61%) were either married or being in a relationship. They agreed to participate in this study and responded the items in two questionnaires, demographic data form, and sexual history questionnaire. Questionnaire items included biological sexual identity and sexual orientation questions. The items on both forms were semi-structured, prepared by the researchers with implementing related previous studies. Findings showed that most of the participants had a sexual interest in others including the girlfriend, neighbor, schoolmates, and relatives during adolescence and adulthood times. Their sexual functioning was sexual intercourse during these periods. They mainly masturbate, prefer coitus at home at least twice a week, and highly satisfied with their sexual life. According to our results, like masturbation habits, Turkish males showed similar sexual behaviors and functioning compared to their international counterparts. Their sexual behaviors transform into adulthood, from erotic fantasies to physical sexual activities. Several males (70%) continued masturbation after marriage, which was an unexpected result. 23% of the male participants normally don’t expect extraordinary desires from their partners and almost none of the partners expect them, either. They hold thoughts of sexual fantasies more than partners.

Keywords
Male sexuality, sexology, sexual functioning.