Geri Anasayfa

Detay

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE STRES FAKTÖRLERİ
(STRESS FACTORS IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Yaşar BARUT    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 121-137

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14782

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Stres etkenleri, kökeni ne olursa olsun organizmada stres reaksiyonlarının oluşmasına yol açan bütün etkenler olarak tanımlanmaktadır. Stres etkenleri fizyolojik, biolojik, psikolojik, sosyal olaylar ve yaşam olayları gibi değişik olabilir. Yaşam olayları stres etkenlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaşam olayları stres etkenlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yurdumuzda Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük illerimizde böyle araştırmaların yapılmış olmasına karşın diğer illerimizde böyle araştırma henüz yapılmamış kanısındayız. Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda onlara az da olsa bir katkıda bulunmayı, ayrıca doğu Anadoludaki diğer illere kıyasla daha gelişmiş bir şehir olan Vandaki durum bu araştırmayla belirlenmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Stres, Van, Ortaokul Öğrencileri

Abstract
Stress factors are defined as all factors that cause stress reactions in the organism, regardless of origin. Stress factors can be varied, such as physiological, biological, psychological, social events and life events. Life events constitute an important part of stress factors. Life events constitute an important part of stress factors. Although such researches have been carried out in our big cities such as Ankara, Izmir and Istanbul, we believe that such research has not been carried out in other provinces. In line with the findings of this study, it was tried to make a contribution toliterature, but also to determine the situation in Van, which is a more developed city compared to other provinces in eastern Anatolia.

Keywords
Stress, Van, Secondary School Students