Geri Anasayfa

Detay

AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI (CEFR) VE TÜRKİYEDEKİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARI
(THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR) AND ENGLISH PREPARATORY PROGRAMS IN TURKEY )

Yazar : İrfan TOSUNCUOĞLU   - Davut PEACI  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 713-722

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14710

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Dil özellikle yabancı dil insanların birbirleriyle ileşimler kurmalarına imkan veren çok önemli bir araç olduğu günümüz dünyasında her kesim tarafından bilinen yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlam içine Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR/ Common European Framework of Reference for Languages) sosyo biliş ve eylem odaklı yaklaşıma dayanmaktadır. CEFR dil yeteneğini tanımlayan uluslararası tanınırlığı olan bir standarttır ve kendi içinde bir değerlendirme metodu anlamına da gelmemektedir. Çalışmada dil öğreniminin dinamik, eş güdümlü, şeffaf ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak kabul edilmekte beraber bunun yanı sıra günümüz uluslararası dünya dili olan İngiliz dilinin önemi vurgulanarak Avrupa Birliğine uyum kriterlerince Türkiye’de İngiliz dili eğitim ve öğretimi değerlendirilmiştir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, yabancı dil öğretim politikaları konusunda Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçeve’sini (CEFR ) dil konusunda rehber edindiği hususuna kapsamlı bir şekilde değinilmektedir. Yabancı dil bilgisinin meslek yaşamı ve akademik çalışmaların takip edilebilmesi açısından önemli olduğu, bununla beraber Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme çabalarının sürdüğü bu dönemde, ilk, orta ve yükseköğretimde “Yabancı Dil Eğitimi” konusu sadece bir “iç mesele” olmanın ötesinde Avrupa’ya uyumun da önemli unsurlarından olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bazı üniversitelerdeki Zorunlu hazırlık sınıfların 2014 yılında ilgili yasayla isteğe bağlı olması durumu ve olası sonuçları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
CEFR, İngilizce Hazırlık Okulları Programı, Yükseköğretim Kurulu, kanun

Abstract
Language, especially a foreign language is one of the most important vehicles enabling communication between people-this is the fact known by everybody and this situation can not be denied in our world. The perception of a great need for English is accelerating efforts towards its effective teaching Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is based on the socio-cognitive and action-oriented approach. CEFR is an international standard that defines language aptitude and it does not entail a method of assessment in itself. In this study, English Language Teaching in Turkey has been evaluated on the basis of European Union criteria for accession, emphasizing the significance of English as a global language. The study also addresses, in detail, the fact the Turkish Ministry of National Education and the Higher Education Council have adopted the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) as a guide for their foreign language teaching policies. It is expressed in the study that the matter of "Foreign Language Education" in primary, secondary and higher education is one of the significant factors of accession to Europe beyond proving merely an "internal matter", in this era where foreign language knowledge is important in terms of being able to keep up with professional life and academic studies as well as where Turkey's efforts to integrate with the European Union continue. Furthermore, the case of certain compulsory preparatory classes having been rendered optional by law in 2014 and its effects are examined within the context of CEFR.

Keywords
CEFR, English Preparatory School programs, Higher Education Council, law