Geri Anasayfa

Detay

Arkaik Dönem Kıbrıs Dinini Anlamlandırmada Pişmiş Toprak Heykelciklerin Rolü
(The Role of the Terracotta Figurines for Interpreting the Cypriot Religion of the Archaic Period )

Yazar : Hazar KABA    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 24

Sayfa : 119-140

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14593

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kıbrıs’ın Arkaik dönemi, adanın kültürel geçmişinin en zengin ve özgün dönemini teşkil etmektedir. Pek çok arkeolojik bulgu ve yazılı kaynak ışığında bu dönemin sosyal ve kültürel yapısı, bu dönemde Ada’nın izlediği ticari ve kültürel ilişkiler gibi konular ve daha fazlası hakkında tatmin edici bilgilere ulaşmak mümkündür. Ancak tüm bu zengin bilgi dağarcığı, Kıbrıs-Arkaik dönemdeki din olgusunu özellikle mimari ve uygulama alanlarında anlamlandırmamız ve kimliklendirmemiz hususunda eksiklikler sergilemektedir. Bu makale, Arkaik Kıbrıs dinini anlamlandırırken mimari ve uygulama alanında karşılaşılan eksiklikleri sadece pişmiş toprak heykelcikler üzerinden gidermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Kıbrıs-Arkaik Dönem tarihli pişmiş toprak heykelcikler üzerinden Arkaik Kıbrıs dini hakkında öğrenilen bilgiler irdelenecek bir yandan da pişmiş toprak heykelciklerin bu alandaki rolü ve önemine de vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs-Arkaik Dönem, din, pişmiş toprak heykelcikler, mimari, ritüeller.

Abstract
Archaic Period of Cyprus constitutes the most genuine and richest era of the islands cultural past. The social and cultural structure, as well as the trading and cultural relations of this genuine era, are well attested by archaeological finds and ancient written sources. But our knowledge of this period is somehow insufficient when it comes to interprete and identify the Cypro-Archaic religion, especially concerning its architecture and practices of worship. The present study aims to solve the problem related to the architecture and practices of the Archaic Cypriot religion through the help of terracotta figurines. From this perspective, information obtained through terracottas will be evaluated and the role of the terracottas for interpreting the Archaic religion of Cyprus will be emphasized.

Keywords
Cypro-Archaic Period, religion, terracotta figurines, architecture, rituals.