Geri Anasayfa

Detay

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile İmalat Sektöründe Üretim Stratejisi Belirleme Uygulaması
(Fuzzy Goal Programming Method for Specification A Production Strategy in Manufacturing Sector )

Yazar : Selçuk ALP   - Buse ŞİMŞEK  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 25-49

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14485

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Gerçek hayat problemlerinde işletmelerin genellikle birden çok aynı anda geçekleştirmek isterler. Kârı maksimize ederken, satışları arttırmak ve aynı zamanda işçilik maliyetlerini minimum düzeyde tutmak gibi birbiriyle çelişen hedeflere sahip olunabilir. Hedef Programlama yaklaşımında temel düşünce tüm hedefleri tek bir hedefe dönüştürmektir. Bu yaklaşıma bulanık mantık temel felsefesi dâhil edildiğinde ise çevrenin bulanık etkisi de modele dâhil edilmiş olacağından daha uygulanabilir çözümler sağlanır. Bu çalışmanın, ilk bölümde Bulanık Hedef Programlama ile ilgili literatür araştırılmış ve çalışmanın amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde üretim yönetimi açıklanmış, takip eden üçüncü bölümde ise matematiksel modelin yapısının anlaşılabilmesi için bulanık mantık ve Hedef Programlama yaklaşımı konuları incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise bir çikolata fabrikasında, ürün grupları belirlenmiş ve mevcut hedef ve kısıtlar altında üretim adetlerinin ne olacağı bulanık olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bulanık Mantık; Bulanık Hedef Programlama; Hannan Yaklaşımı; Üretim Yönetimi

Abstract
Generally, companies have more than one goal for the real life problems. Some conflicting goals can be existed such as increasing sales and maximizing profits at the same time while labor costs are keeping at minimum level. The main idea of goal programming is transforming all goals which is in model into one single goal. When fundamental philosophy of fuzzy logic has been included to this approach, because of the fuzzy environmental effect had been taken into account, more feasible solutions could be acquired. In this study, for the first section literature research that is about fuzzy goal programming was rewieved, purpose on the study was given in the same chapter. In the second section, production management was explained. In the following section 3, fuzzy logic and goal programming was detailed to be well understood of the structure of mathematical model. At the implementation part; product groups of a chocolate factory was determined and under the current targets and constraints, amount of the production quantities was tried to identify in fuzzy way.

Keywords
Fuzzy Logic; Fuzzy Goal Programming; Hannan Approach; Production Management