Geri Anasayfa

Detay

İL ÖZEL İDARELERİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI: KARBON SERTİFİKALARI VE KULLANIMI
(ALTERNATIVE FINANCING SOURCES FOR PROVINCIAL SPECIAL ADMINISTRATIONS: CARBON CERTIFICATES )

Yazar : Tolga ULUSOY   - Hakkı ATAY  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 477-494

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14303

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İklim değişikliği, günümüzde dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden en önemli olgulardan biridir. İklim değişikliğine sebep olan sera gazları emisyonlarının azaltılması için Kyoto Protokolünde azaltım yükümlülükleri ile birlikte esneklik mekanizmaları da oluşturulmuştur. Bunlar, temiz kalkınma mekanizması, ortak yürütme mekanizması ve emisyon ticaretidir. Bunlardan emisyon ticareti zorunlu piyasalar ve gönüllü piyasalar olarak iki platformda gerçekleştirilmektedir. Türkiye statüsü gereği sadece gönüllü piyasalardan yararlanabilmektedir. Temeli, az emisyon üretenler ile çok emisyon üretenler arasında dengeyi sağlamaya, emisyon üretilmesi ve azaltılması arasındaki açığı kapamaya ve azaltımı teşvik etmeye dayanan emisyon ticareti, yenilenebilir enerji ve ormanlaşma gibi emisyon azaltıcı faaliyetleri yürüten işletmeler, kurum ve kuruluşlar için fırsatlar sunmaktadır. Kanuni imtiyazları ve yetkileri düşünüldüğünde, İl özel idarelerinin de bu kapsamda yürüteceği faaliyetlerle, bir yandan kanuni yükümlülük alanlarından biri olan çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan hizmetleri ve yatırımları için ek finansal kaynak elde edebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasının Türkiye tarafından onaylanmasıyla bütün mekanizmalardan yararlanabilecek ve Türkiye karbon emisyonu piyasası büyüyerek hem kamuya hem özel sektöre yeni fırsatlar getirecektir. İklim değişikliğine sebep olan sera gazları emisyonlarının azaltılması için Kyoto Protokolünde, azaltım yükümlülükleri ile birlikte esneklik mekanizmaları da oluşturulmuştur. Bunlar, temiz kalkınma mekanizması, ortak yürütme mekanizması ve emisyon ticaretidir. Bunlardan emisyon ticareti zorunlu piyasalar ve gönüllü piyasalar olarak iki platformda gerçekleştirilmektedir. Türkiye statüsü gereği sadece gönüllü piyasalardan yararlanabilmektedir. Temeli, az emisyon üretenler ile çok emisyon üretenler arasında dengeyi sağlamaya, emisyon üretilmesi ve azaltılması arasındaki açığı kapamaya ve azaltımı teşvik etmeye dayanan emisyon ticareti, yenilenebilir enerji ve ormanlaşma gibi emisyon azaltıcı faaliyetleri yürüten işletmeler, kurum ve kuruluşlar için fırsatlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İl Özel İdaresi, Alternatif Finansman Kaynağı, Karbon Sertifikası, Emisyon Ticareti

Abstract
Climate change is one of the most important phenomena threatening the World and Turkey. For decreasing of greenhouse gasses emissions, flexibility mechanisms were launched together with reduction responsibilities in the Kyoto Protocol. These are clean development mechanism, joint implementations and emission trading. The emission trading are executed on two different platforms, obligatory markets and voluntary markets. Turkey can benefit from only voluntary markets due to its position in the Convention. Fundamental of emission trading is to make a balance and to fill gaps between emitting sources and efforts of reductions. From this aspect, the emission trading offers new opportunities for the organizations both in public and private sectors, which are performing activities of emission reduction such as foresting and renewable energy. Taking its lawful authorities and privileges into account, provincial special administrations can create alternative financing sources for their projects, while they contribute to preserving the environment through emission reducing and trading activities. Moreover, the Paris Agreement went into force and after Turkey approves it in the Grand National Parliament, the whole country will benefit from all mechanisms. In order to reduce the greenhouse gas emissions that cause climate change, the Kyoto Protocol has also established flexibility mechanisms along with mitigation obligations. These are the clean development mechanism, joint execution mechanism and emission trade. Emissions trading is performed on two platforms as mandatory markets and voluntary markets. Turkey can benefit from the status should only voluntary market. The foundation provides opportunities for enterprises, institutions and organizations that carry out emission reduction activities such as emission trading, renewable energy and forestation, which are based on providing a balance between low emission generation and many emissions generating, closing the gap between emission generation and reduction, and encouraging reduction.

Keywords
Provincial Special Administrations, Alternative Financial Source, Carbon Certificate, Emission Trade