Geri Anasayfa

Detay

Mennonit Kilisesi’nin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi
(History and Emergence of the Mennonite Church )

Yazar : Hatice KELEŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2017

Sayı : Volume 12 Issue 2

Sayfa : 139-154

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.11562

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Mennonit Kilisesi, 16. yüzyılda meydana gelen reform hareketinden etkilenen Menno Simons’un kurduğu bir Hıristiyan hareketidir. Katolik bir papaz olan Menno Simons, reform sırasında Protestan ve Sakramentaryan hareketlerden etkilenmiştir. İlk olarak Menno’nun Katolik Kilisesi uygulamalarındaki sorun, ekmek ve şarap ayinindeki ekmeğin ve şarabın İsa’nın gerçek eti ve kanına dönüşmesi meselesidir. Bu konuda Kitabı Mukaddes’i derinlemesine araştırdığını belirten Menno, ekmeğin ve şarabın İsa’nın gerçek eti ve kanına dönüşmediğini ve Kitabı Mukaddes’e göre bu ayinin İsa’nın son akşam yemeği anısına kutlanan bir hatıra olduğuna inanmıştır. Menno bu konuda zamanın önde gelen reformcuları olan Martin Luther, Martin Bucer ve Heinrich Bullinger’e danışmış ancak tatmin edici bir cevap alamamıştır. İkinci sorun olarak, Menno, bebek vaftizi uygulamasını reddedip, yetişkin vaftizini uygulayanları duymuş ve bu konu dikkatini çekmiştir. Menno bu hakkında da Kitabı Mukaddes’i araştırmış ve bebek vaftizi hakkında Kitabı Mukaddes’te herhangi bir bilginin geçmediğini söyleyerek, bütün Hıristiyanlığın kandırıldığını iddia etmiştir. Bu sırada Anabaptist hareketin temsilcilerinden biri olan Melchior Hoffmann, Melchiorite Anabaptist hareketini kurmuştur. Bu yüzden Hoffman tutuklanmıştır. Hoffman’ın tutuklanmasından sonra onun yerine geçen Jan van Geelen, Yeni Kudüs Krallığı kurma girişimi ile devlete isyan etmiştir. Ancak bu isyan kanlı bir şekilde bastırılarak Münster Hezimeti adıyla tarihte yerini almıştır. Bu savaşta Menno Simons’un kardeşi Peter Simons da ölmüştür. İşte bu olay Menno Simons’un Katolik Kilisesi’nden ayrılmasının sebeplerinden biri daha olmuştur. Menno Simons kendi inançları uğruna canlarını feda etmekten kaçınmayan bu insanlarla kendini karşılaştırmış ve faaliyete geçme zamanının geldiğini anlamıştır. 1536 yılında Katolik Kilisesi’nden ayrılmıştır. Böylece Menno Anabaptist olarak inançlarını yaymaya başlamıştır. Bu makale Mennonit Kilisesi’nin ortaya çıkışını ve kuruluş tarihçesini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Reform, Anabaptist, Menno Simons, Mennonit Kilisesi, Katolik.

Abstract
The Mennonite Church is an Anabaptist movement founded by Menno Simons, influenced by the reform movement that happened in the 16th century in the Netherland. Menno Simons, a Catholic priest, was influenced by Protestant and Sakramentarian movements during the reform. The first, the problems with the practice of Menno's Catholic Church are the turn of the bread into the real flesh of Jesus, and the wine into the true blood of Jesus, during the bread wine ceremony. In this regard, Menno stated that the he explored the Bible in depth, and that the bread and wine did not turn into the true flesh and bood of Jesus. According to Bible, he believed that this was a memorial commemorating Jesus' last dinner. Menno consulted this problem with Martin Luther, Martin Bucer, and Heinrich Bullinger, the leading reformers of the time, but he did not receive a satisfactory response. The second problem, Menno heard about those who rejected the practice of infant baptism and practiced adult baptism, and so he noticed this issue. Menno investigated the Bible about it and claimed that all Christianity was deceived, saying that no information had passed on the bible about the infant baptism. Meanwhile, Melchior Hoffmann, one of the representatives of the Anabaptist movement, Melchiorite set up the Melchiorite baptism movement. Because of this, Hoffman was arrested. After Hoffman's arrest, Jan van Geelen, who replaced him, rebelled against the government with the attempt to establish the New Jerusalem Kingdom. However, this revolt was suppressed in a bloody manner and took its place in history in the name of Münster Defeat. In this battle, Menno Simons' s brother Peter Simons died. This incident also was one of the reasons why Menno Simons left the Catholic Church. Menno Simons compared himself to these people who did not refrain from sacrificing their lives for their own beliefs, and realized that it was the time to move on. In 1536, he left the Catholic Church. Thus, Menno started to spread his beliefs as an Anabaptist. The purpose of this study is to explain the emergence of the Mennonite Church and its history.

Keywords
Reform, Anabaptist, Menno Simons, Mennonite Church, Catolic.