Geri Anasayfa

Detay

Yeni Kamu Yönetimi ve Türkiye’de Obezite Sorunu

Özet
Yeni kamu yönetimi insan odaklı bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu nedenle insanın yaşam kalitesini ve süresini uzatmak için politikalar geliştirilmesini savunur. Ayrıca problemler ortaya çıkmadan önlem alınması gerektiğini vurgular. Kamu yönetimi, bu yaklaşımlar çerçevesinde ortaya koyduğu politikaları merkezi idare, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla uygulamaya çalışır. Bu bağlamada insan sağlığını tehdit eden ve onun yaşam kalitesini düşüren toplumsal bir salgın hastalık haline gelen obezite ile ilgili gerekli tedbirleri almak, politikaları üretmek ve uygulamak zorundadır. Diğer yandan, yerel yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin obezite ile mücadele de etkin bir rol oynaması için merkezi idarenin yasal ve mali yönden bu örgütleri desteklemesi gerekir. Bir başka deyişle toplumun tüm güçlerini obezite ile mücadelede harekete geçirmek ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmak zorundadır. Merkezi idare yeni kamu yönetiminin hem insan odaklı olma anlayışı hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma prensibinin bir sonucu olarak obezite ile mücadele etmek durumundadır. Zira obez olan insanların pek çoğu düşük bir verimlilikte çalışmakta ve ülke kalkınmasına yeterli ve gerekli katkıyı sağlamaktan aciz bir durumda bulunmaktadırlar. Diğer yandan kamu kaynaklarının önemli bir kısmı obez insanların tedavisi için harcanmaktadır. Sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplumu oluşturur. Sağlıklı bir toplumun bireyleri ise ülke kalkınması ve gelişmesi için önemli bir kaynaktır. Günümüzde, yeni kamu yönetiminin bir sonucu olarak, üretim için gerekli olan unsurların en önemlisinin insan kaynağı olduğu artık kabul edilmektedir. Bütün bu nedenlerle kamu yönetimi obezite ile mücadele etmek zorundadır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Kamu Yönetimi, Obezite, Beslenme, Sağlığı Geliştirmek.