Geri Anasayfa

Detay

Hz. Peygamber Döneminde Kudüs’te Mescid-i Aksa Var mıydı?

Özet
Hz. Peygamber’in hadislerine göre yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit ve ibadet maksadı ile ziyaret edilebilecek üçüncü mescit olan Mescid-i Aksâ’nın Kudüs topraklarında yer aldığı hemen herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir husustur. Ancak Hz. Peygamber döneminde Kudüs’te böyle bir mescidin bulunmadığı düşüncesiyle söz konusu mescidin Kudüs’te değil, başka yerlerde aranması gerektiğine dair günümüzde farklı görüş ve iddialar ileri sürülmüştür. Bu makalede, Kuran-ı Kerim’de çevresinin mübarek kılındığı ifade edilen, hadis-i şeriflerde çokça zikri geçen, sadece İslam dünyası için değil Yahudi ve Hıristiyanlar için de büyük öneme sahip olan Mescid-i Aksâ’nın, Hz. Peygamber döneminde Kudüs’te yer alıp almadığına ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunulacak, elde edilen sonuçlar araştırmacıların ve okuyucuların dikkatlerine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hz. Peygamber, Kudüs, Îliyâ, Mescid-i Aksâ, Beytü’l-Makdis.