Geri Anasayfa

Detay

Hasan Kafi Al- Skhisari Albosnevi’nin (Vefat 1025 H) Dini, Siyasi ve Edebi çalışmaları

Özet
Hasan KAFİ EL- AKHİSARİ Arapça, Türkçe ve Boşnakça olmak üzere üç dilde yazan Hicri 11. Asrın en önemli İslam alimlerindendir. İstanbul ile Bosna arasında hayatını sürdürdü. Osmanlı ordusunun bazı savaşlarına katıldı, ayrıca Osmanlının zayıf düştüğü döneme rastladı. El- Akhisari hayatının çoğunu kadılık, ilim tahsili ve öğretmenlikle geçirdi. İslam Fıkhı, Felsefe, Edebiyat, Mantık, Siyaset bilimi gibi Farklı alanlarda hayatının büyük bir kısmını geçirdi. Dolayısıyla bu Araştırmamda adından, soyundan ve hayatından bahsedeceğim. Ayrıca dini, siyasi ve edebi alanlarda çalışmalarına yer vereceğim. En meşhur kitapları ve el yazmalı olanlarını ve bulunduğu yerlerden bahsedeceğim. Bu araştırmayı tercih etme sebeplerimden, El-Akhisari’nin ilmi, edebi ve görüşleri ile ilgili çalışmalarının az olmasıdır. Halbuki kendileri Osmanlı Devleti’nin değerli alimlerindendir. Farklı dillerde yazan asrının en önemli alimlerindendir. Özellikle İslam dini ve siyaset biliminde yazmıştır. Buna rağmen Türkçe ve Arapça yazılan eserlerde hayatı ile ilgili yazılar bulunmamaktadır. Kendisi ile ilgi araştırma veya makaleler yazılmamıştır. Tezin Amacı: bu araştırma Hasan Kafi El – Akhisari’nin Dini, Siyasi ve Edebi alanlarda yaptığı çalışmalar üzerinde durmak ve en önemli Kitap ve el yazmalarını belirtmektir. Ayrıca birçok insanın bilmediği bu ilim erbabını gün yüzüne çıkarıp tanıtmaktır. Araştırma Metodu: bu araştırma El-Akhisarinin basılmış ve elyazması kitaplarını araştırarak kendisine has ilmi çabalarını özetlemektir. Ayrıca El-Akhiarinin fikir ve görüşlerini özetlemek için kitaplarının kapsamını okuyarak cüzi analizi itimat etmektir.

Anahtar Kelimeler
Hasan KAFİ, AKHİSARİ, İslam Fıkhı, Felsefe