Geri Anasayfa

Detay

Dr. Şükrü Kâmil Talimcioğlu’nun Oğlu Dr. Reşit’e Yazdığı Mektuplardan Bölümler

Özet
Tıbbın tarihsel gelişimini incelerken tarihsel kaynakları temel aldığımızda tıbba hizmet etmiş olanların biyografileri, anıları, mektupları, kişisel notları ve entelektüel önerileri ile karşılaşmaktayız. Özellikle Türk tıp tarihinde üretken çalışmalar yapmak için Türk tıbbına hizmet etmiş hekimlerin biyografilerine ve çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle Türk tıp tarihi açısından belli katkılar sağlamak için yapılacak çalışmalarda geçmiş dönemlere ait yazılı belgelerin ve yayınlanmış eserlerin günümüze aktarılması gerekmektedir. Bugüne kadar ulaşamamış, kimi kütüphanelerde veya özel koleksiyonlarda mevcut olan bu tür tarihsel kitap ve bilgilerin araştırmacılar tarafından titizlikle bulunması ve yeniden paylaşılması önemli bir çalışmadır. Türk tıp tarihi içinde isim yapmış önemli şahsiyetlerin günümüz hekimlerine tanıtılması, onların farklı mesleki özelliklerinin, yaptıkları çalışmaların ortaya çıkarılması önemli bir akademik görevdir. Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken pek çok hekim vardır. Bunlardan birisi olan hekim, yazar ve gazeteci Dr. Şükrü Kamil Tâlimcioğlu’nun oğlu Dr. Reşit’e yazdığı mektuplardan bazı bölümlere Dr. Feridun Frik’in yazdığı kitabında rastlıyoruz. Tıp tarihi arşivimizde bulunan bu eserden sizlerle paylaşacağımız bu bölümlerin orijinal şeklini koruyarak ve hiçbir kelime değişikliği yapmadan sizlere sunuyoruz. Mektup, günlük (günce) gibi edebiyat türlerinin tarihsel önemi de göz önüne alındığında, Dr. Şükrü Kamil’in mektuplarından bölümlerin onun yaşadığı dönemi ve fikirlerini anlamak için hiç de zor olmayacaktır. Makalemizin temel felsefesini bu husus oluşturmaktadır. Tarihsel değeri olan bir kitapta rastladığımız ve Dr. Tâlimcioğlu’nun oğluna yazdığı ve yaşam görüşlerini özetleyen mektuplarına günümüz araştırmacılarına kaynak olması açısından makalemizde yer veriyor ve bir tür yol gösterici olmak istiyoruz. Makale içinde yer verilen orijinal metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasının nedeni, Türk dili uzmanlarının bu metin üzerindeki düzeltme önerilerine olanak sağlamaktır. Bu nedenle mektuplardaki orijinal metinlerdeki alıntılar çağdaş Türkçe ve yazım kuralları çerçevesinde konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Dr. Şükrü Kamil, Tıp tarihi, Mektup