Geri Anasayfa

Detay

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

Özet
Film, işitsel-görsel bir sanat olarak -millî ruhu yansıtan düşünce ve duygularla şekillenen- toplumun kültürel ve estetik imgelerini gerçekçi bir şekilde yansıtır. Film, gerçek yaşamı, popüler kültürü ve sanatı yansıtan bir aynadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk filmlerinin kullanılması, öğrencilerin kolaylıkla Türkçe sözlü iletişimlerini, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecektir. Makalede, yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin kullanılması ele alınmış ve buna bağlı olarak bir kaç öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Film, yabancı dil, etkinlik, Türkçe öğretimi