Geri Anasayfa

Detay

Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sarılmak Romanını Tahlil

Özet
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın, Sarılmak ( Ankara 2011) adlı romanı, bireysel ve evrensel yapılardan oluşan iki paralel unsur üzerine kurgulanmış. Yüzey yapıda beş kişilik bir ailenin, evin hanımının hastalığından kaynaklanan sıkıntılı, dramatik ve trajik hayatı, derin yapıda ise 1970’li yıllar Türkiye’sinin siyasi, kültürel ve toplumsal değişim sancılarının değişik toplumsal kesitlerin gündelik yaşantılarındaki ve bakış açılarındaki tezada dayalı olarak sergilenmesi vardır. Hüzeyme Yeşim Koçak’ın, Sarılmak ( Ankara 2011) adlı romanı, bireysel ve evrensel yapılardan oluşan iki paralel unsur üzerine kurgulanmış. Yüzey yapıda beş kişilik bir ailenin, evin hanımının hastalığından kaynaklanan sıkıntılı, dramatik ve trajik hayatı, derin yapıda ise 1970’li yıllar Türkiye’sinin siyasi, kültürel ve toplumsal değişim sancılarının değişik toplumsal kesitlerin gündelik yaşantılarındaki ve bakış açılarındaki tezada dayalı olarak sergilenmesi vardır.

Anahtar Kelimeler
Hüzeyme Yeşim Koçak, Sarılmak, hastalık romanı, toplumsal değişim, 1970’li yıllar Türkiye’si