Geri Anasayfa

Detay

“Kendi Mezarını Kazan Adam” Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı

Özet
Meşe ağacı dünya kültüründe olduğu gibi, Türk kültüründe de kutsal anlam ifade etmektedir. “Kendi Mezarını Kazan Adam” başlıklı hikâyede tabiata bağlı yaşayan Mehmet Ağa adlı kişi, tabiatın makineleşme ve beton yığınlarıyla kirletilmesine tepkilidir. Yalnızlığa itilen Mehmet Ağa’nın sırdaşı ve sığınağı “tekliğin simgesi” olan meşe ağacıdır. Bu yazıda Mehmet Ağa’nın çok sevdiği arazisinin betonlaşmasına engel olmak için nasıl bir yöntem izlediği ve onun şahsında meşe ağacının nasıl bir anlam ve işleve sahip olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
hikâye, tabiat, ağaç, mezar, teklik, simge, sığınak