Geri Anasayfa

Detay

Yusuf Atılgan’ın Hikâyelerinde Köy

Özet
Yusuf Atılgan (1921-1989), hikâyelerini “Bodur Minareden Öte”(1960) başlığı altında kitaplaştırmıştır. Kitap, “Kasabadan”, “Köyden” ve “Kentten” başlıklı üç bölümden oluşmuştur. Bu çalışmada kitabın “Köyden” başlıklı ikinci bölümünü oluşturan “Tutku”, “Kümesin Ötesi”, “Dedikodu” ve “Yük” isimli hikâyelerdeki mekân unsuru incelenmiştir. Mekân incelenirken hikâyede olayların geçtiği yer, kişilerin sosyal çevreleri ve fizikî ortamları üzerinde durulmuştur. Her hikâye ayrı ayrı incelendikten sonra genel bir değerlendirmeye gidilmiştir. Atılgan’ın hikâyelerinde köy; kişiler için baskıcı ve dar bir sosyal çevrenin olumsuz fizikî şartlarla buluştuğu bir yerdir. Hikâye kişileri rüyalarını gerçekleştirmek bakımından imkânsızlıkla kuşatılmışlardır. Bu sebeple bir kaçışı arzularlar.

Anahtar Kelimeler
Yusuf Atılgan, hikâye, köy, mekân