Geri Anasayfa

Detay

Malya’da Âşık İrfani’den Derlenen Nergis Hikâyesi

Özet
Sözlü anlatım ürünleri içerisinde destandan romana geçişin edebî bir merhalesini teşkil eden halk hikâyeleri, XVI. yüzyıldan itibaren mitoloji, masal ve destancılık geleneğinden miras kalan pek çok unsurla karşımıza çıkmıştır. Günümüzde âşıklık geleneğinin hâlâ canlı olarak devam ettiği Erzurum yöresinde âşıklık geleneğine bağlı olarak hikâye anlatma geleneği de devam etmektedir. Bu makalede, Malya’da Âşık İrfani’den derlenen Nergis hikâyesinin, hikâye anlatma geleneği içerisindeki sosyal zemininden bahsedildikten sonra şahıs kadrosu, zaman ve mekân bakımından tahlili yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Halk Hikâyesi, Nergis, Âşık