Geri Anasayfa

Detay

Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri

Özet
Devlet Ana adlı roman Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu almaktadır. Romanda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu kapsamında, dönemin toplumunun sosyokültürel yaşantısı hakkında bilgiler de verilmektedir. Makale kapsamında bu veriler, kültürün devamlılığı açısından değerlendirilecektir. Kozmopolit bir bölgede yaşayan Türkler, İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen eski inanış sistemlerinden gelen şamanizme ait birçok unsuru hâlâ yaşatmaktadır. Romanda eski Türk kültürüne ait olan bu unsurlar ayrıntıyla işlenmiştir. Bu durumda Kemal Tahir’in toplumcu roman anlayışı ve hikâyesini anlattığı topluma bir sosyal tarihçi gibi yaklaşması başlıca etkendir. Eski Türk yaşantısına ait gelenekler, görenekler, inanışlar, pratikler ve yaşam tarzının aktarılması bağlamında Kemal Tahir, çağdaş bir ozan işlevini yüklenmiştir. Devlet Ana, tüm bu özellikleriyle Türk kültür tarihi açısından önemli verileri içeren bir eserdir.

Anahtar Kelimeler
Roman, Osmanlı Devleti, şamanizm, inanış, pratik