Geri Anasayfa

Detay

Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi

Özet
Türkçede ünlü ve ünsüzlerden oluşan birden fazla sesin bir araya gelerek oluşturduğu ses grubu yapılarına rastlanılmaktadır. Bu ses grupları zamanla kendi içerisinde barındırdıkları ünsüzlerin düşmesi veya erimesiyle ikiz ünlülere, ikincil uzun ünlülere ve bazen de normal veya kısa süreli ünlülere dönüşerek ünlüleşme temayülü gösterirler. Bu çalışmada Türk dilinin çağdaş lehçelerinde görülen ses gruplarına ve bu ses gruplarının ünlüleşme özelliğine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ses grupları, ünlüleşme, çağdaş Türk lehçeleri