Geri Anasayfa

Detay

El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Geçen Deyimler

Özet
Sıkıntıdan sonra gelen rahatlama anlamını taşıyan El-Ferec Ba’de’ş-Şidde, 15. yüzyılda Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş bir eserdir. Sade bir dille ve nesir tarzında yazılan, aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini de yansıtan bu eserde çok sayıda deyim kullanılmıştır. Bu deyimlerin büyük çoğunluğu çeşitli ses değişikliklerine uğrayarak günümüze ulaşırken, bir kısmı da bugün tamamen kullanımdan düşmüştür. Bunun yanında, bazı deyimlerin ise öncekinden farklı bir isim veya yardımcı fiil alarak kullanıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde, Deyimler, Eski Anadolu Türkçesi.