Geri Anasayfa

Detay

Hakikati Yeterice Savunmak: Sultan Rayev

Özet
Bu çalışmada Kırgız yazar Sultan Rayev’in “güneşi tutan çocuk” adlı hikâyesi incelenecektir. Sultan Rayev’in hikâyesindeki Sovyet döneminde sistem tarafından ötekileştirilen/mankurtlaştırılan insanlar karşısında saf ve temiz kalmış bir çocuğun trajik öyküsü anlatılmaktadır. Öyküde özellikle gizlenen hakikat ve geleneklerinden koparılan bireylerin durumu aktarılır. Kolhoz başkanı Basıt Reis’in, ölüm döşeğindeki şuur kaymaları ve bu anlarda kendi mezarını kazan Çoban ile karşılaşması ilginç bir hadise olarak yer almaktadır. Çoban hayatta iken inandığı hakikati yeterince savunamadığı için toprak kendisini kabul etmemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sultan Rayev, Güneşi Tutan Çocuk, Ötekileşme, Mezarlık, Anabeyit, Hakikat