Geri Anasayfa

Detay

Fenomenolojik Açıdan Bir Türkü Çözümlemesi: ‘Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık’

Özet
Masal, efsane, destan ve mit gibi sözlü kültüre ait anlatılar bir yandan milli bilince ait değişim ve oluşumları simgesel bir dille anlatırken diğer yandan evrensel anlamda insanın varoluşsal değerler dizgesine katkı sağlar. Türk insanının büyük acılar, ayrılıklar ve sevinçler karşısındaki duyarlılığını yerelden evrensele genişleyen bir perspektif içerisinde açımlanabilecek biçimde anlatan türküleri de -bir kültürel bellek öğesi olarak- bu anlatılara dahil etmek yerinde olacaktır. Genel olarak konu ve biçimsel özellikleri bakımından tasnif edilmiş; yalın bir anlatıya sahip olduğu söylenerek bildirişim düzeyinde okunmuş türküler, metinde yer alan çağrışımsal anlam zenginliği bakımından sistematik biçimde henüz irdelenmemiştir. Türküler üzerine fenomenolojik açıdan yapılacak metin çözümlemelerinin bu anlatılarda gizil kalmış çok boyutlu anlam tabakalarını ortaya çıkararak türkülerde varlık gösteren “özne” ve “nesne”nin korku, kaygı, umut, coşku gibi yaşantılarına ayna tutacağı; böylece “insan”ı anlamaya yardım edeceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler
Türkü, metin çözümleme, aşk