Geri Anasayfa

Detay

Dede Korkut’ta Bir Kelime Bir Anlam:

Özet
Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültürünün önemli kaynakları arasındadır. Şiir ve hikâye bir aradadır. Türkiye'de ve yurt dışında kitap hakkında birçok yayın yapılmıştır. Roman ve masal versiyonları hazırlanmıştır. Opera ve tiyatro örnekleri de bulunmaktadır. Televizyon dizisi biçiminde yeni denemeler de yapılmaktadır. Klasik Türk halk hikâyeciliğinin de kaynağı sayılır. Türk kültürüne ve edebiyatına ait önemli konulara kaynaklık etmektedir. Fakat müzikalite yönüyle henüz yeterince ele alınmamıştır çünkü şiiri müzikle düşünmek gerekmektedir. Kelime yapısı olarak da çeşitlilik gösterir. Farklı lehçe özellikleri bir aradadır. Fakat bu ahengi sağlayan bir unsurdur. Eski yazılı metin olduğu için bazı kelimeler farklı biçimlerde okunmuştur. Bu makalede bir kelime üzerinde durulmaktadır. Kelimenin farklı okunuşları bulunmaktadır. Kelime hakkında farklı anlamlar öne sürülmüştür. Makalede bu anlamlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca yeni bir anlam önerisi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut’ta kelime, uyku ve uyumak, eğlence, şiir teorisi, yazılı kültür.