Geri Anasayfa

Detay

Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem

Özet
Osmanlı modernleşmesinde son derece önemli bir rol oynayan basın, pek çok türün ortaya çıkmasında, Batılı türlerin ve anlayışların tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında önemli rol oynamıştır. Yazılı mizah ürünlerinin ortaya çıkmasında ve modern mizah anlayışının gelişmesine de yazılı basın öncülük etmiştir. Sözlü gelenek ve geleneksel tiyatronun köklü birikiminden de yararlanan yazılı mizah, özellikle II. Meşrutiyet döneminde modern mizah anlayışına evrilir. Karikatürün dergilerde yerleşmesi, bireysel üslup ve ironi yüklü yaklaşımlar bu dönemde ağırlık kazanır. Sözlü mizah ve geleneksel tiyatro anlayışının uyum kazandıran, yalınkat karakterizasyonu modern mizah anlayışla birlikte dönüşmeye başlar. Cem dergisi, II. Meşrutiyet dönemi mizah dergileri içerisinden hem karikatürleriyle hem de döneme ilişkin tutumundaki mizahi anlayışla Batılı anlamda ilk mizah dergimiz olarak temsil edici bir özellik gösterir.

Anahtar Kelimeler
Mizah, II. Meşrutiyet, Basın, Cem, Dergi