Geri Anasayfa

Detay

Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi

Özet
Gerçeği estetize ederek farklı görünümler içinde dönüştürme gücüne sahip olan sanat, edebî metinlerde de okuyucuya, mecaz ve fantastikle farklı âlemlerin kapılarını açar. Masalsı bir dünyada, alışılmışın dışında bir serüvenle karşımıza çıkan insan, gerçekle büyülü olanın iç içe geçtiği fantastik bir dünyada doğaüstü güçlerin sınamasından geçer. Ruhsal bütünlüğe ulaşma yolunda gerçekleştirilen bu maceranın gerek edebi gerekse kutsal metinlerdeki görüntüleri, ruhsal yapıyı aydınlatmak için simge dilinin kapalı anlam dünyasıyla birlikte sunulur.Bu çalışmamızda, gerçeküstünün , fantastik anlatılardaki işlevini örneklerden hareketle yorumlamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Fantastik, masal, bilinçaltı, gerçeküstü, anlatı, roman.