Geri Anasayfa

Detay

Masumiyet Müzesi Romanı’nda Modernizm- Gelenek Algısı

Özet
Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımladığı Masumiyet Müzesi romanı aşk izleği etrafında şekillenir. Vaka zamanının 1975-2008 yıllarını kapsadığı romanda aşkın yanı sıra aile, ahlak, evlilik, cinsellik, zengin-fakir, doğu-batı, modernleşme izlekleri de dönemin sosyal, siyasi, kültürel dokusuyla işlenerek anlatılır. Kahraman (ben) anlatıcı bakış açısıyla kaleme alınan romanda olaylar başkişi Kemal Basmacı’nın yorumuyla anlatılır. Romanda işlenen izlekler, batıyı temsil eden, modern, zengin Kemal Basmacı, ailesi ve “sosyete” çevresi ile doğuyu temsil eden Çukurcuma semtinde yaşayan geleneklerine bağlı bir ailenin kızı olan Füsun’un modernizm ve gelenek algıları bağlamında değerlendirilir. Bu çalışmada modernizm ve gelenek algısı Füsun ve Kemal’in aşkı merkezinde romandaki karakterlerin bakış açıları doğrultusunda irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Masumiyet Müzesi, modernizm, gelenek, doğu, batı, Avrupa, cinsellik