Geri Anasayfa

Detay

Sevim Burak'ın Küçürek Öykücülüğü

Özet
Türk edebiyatında yeni bir tür olan küçürek öyküler bireyi varoluş problemleriyle birlikte ele alır. Bu açıdan derin felsefi mesajlar içeren küçürek öyküler günümüz insanının modern anlatım aracıdır. Özgürlük, bireyin kendini tanıması ve varoluşunu gerçekleştirmesi için temel bir olgudur. Özgürlüğün kısıtlanması veya yok edilmesi bireyde kendini tanıyamama, iletişimsizlik, yalnızlık ve yabancılaşma gibi varoluşsal problemlere yol açar. Yaşamını sanatına yansıtan Burak, gündelik olayları öykülerine konu edinir. Küçürek öykülerini farklı şekillerde oluşturan Burak için önemli olan neyi değil nasıl anlattığıdır. Zaman-mekân, birey-toplum gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşan yazar, bu kavramları sorgular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Küçürek öykü, varoluş, özgürlük, birey