Geri Anasayfa

Detay

Türk Edebiyatı’nda Hileci Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca ve Klasik Çin Edebiyatı’nda Sunwukong(孙悟空):Karşılaştırmalı Bir Analiz

Özet
Bu makalede Türk Edebiyatı'ndaki Nasreddin Hoca karakteri Çin Edebiyatı'ndaki Sunwukong karakteri ile benzerlikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Nasreddin Hoca'nın kendine özgü bir hileci figür (trickster)olduğu argümanı savunulmuştur. Önce hileci figürün tanımı yapılmış, genel karakteristik özellikleri Dünya Edebiyatı'ndan örneklerle ortaya konulmuştur. Devamında Nasreddin Hoca'nın bir hilebaz arketipine uyup uymadığı tartışılmış, ne tür bir hileci figür olduğu irdelenmiştir.Buna ek olarak, Çin Edebiyatı'nın dört büyük klasik romanından olan Xiyouji eserinde yer alan Sunwukong hileci figürü ile mukayeseler yapılmış, Sunwukong ve Nasreddin Hoca'nın karakter gelişimi ve dönüşümü yaşayıp yaşamadıkları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
hileci figür, Çin Edebiyatı, Sunwukong, Batı'ya Yolculuk, Türk Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Nasreddin Hoca fıkraları.