Geri Anasayfa

Detay

Ramazan Korkmaz Üzerine Bir Heidegger Okuması: ‘Dasein’ın İçinden Seslenmek

Özet
Bu makalede, Ramazan Korkmaz’ın edebî eser merkezinde yazdığı çeşitli eleştiri ve değerlendirmeler, varoluşçu felsefenin önemli temsilcilerinden Martin Heidegger’in ‘Dasein’ varlık tasarımıyla metinlerarası perspektifte ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilem, edebiyat ve sanat gibi insani ifade biçimlerinin varlık, dünya ve gerçeklik olguları bağlamında ne şekil parelellik gösterdiğini aydınlatabilmek bakımından önemlidir. Dolayısıyla Korkmaz ve Heidegger arasında tesis edilebilecek bir düşünsel münasebet, metinlerarasılık açısından varlık bilgisine yönelik bazı kavramların değişik tarzdan çözümlenmesinin, her iki şahsiyet için bir evrensel gerçeğe isabet etmesi bakımından çoğaltılabilir bir sorgulama etkinliği olacaktır.

Anahtar Kelimeler
varlık, Dasein, dünya, metinlerarasılık, yurtsuzluk, yozlaşma