Geri Anasayfa

Detay

Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış

Özet
İnsan için en büyük gerçeklik ve eşitlik olan zaman, diyalektik bir süreç olarak farklı boyutlarıyla tanımlanır. Çalışmada, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinden hareketle niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla ele alınan zaman, bireysel ve sosyal algılar ışığında analiz edildi. Zaman, varoluşsal durumların izdüşümünde algılandığında sosyal zaman nitelik kazanarak yerini bireysel algıya bırakır. Şimdiki zamanın yapıcısı durumundaki tarih ve hatıralar, Yahya Kemal’in çıkış noktasıdır. Yahya Kemal, insan, zaman ve mekan merkezli bir kurgu ile dile getirdiği şiirinde Türk tarih ve medeniyetini öne çıkarır.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, şiir, zaman, bireysel zaman, sosyal zaman