Geri Anasayfa

Detay

Osmancık Romanında Başkişinin Arayış, Değişim ve Dönüşüm Süreci

Özet
ÖZET Tarihi romandaki başarı daha çok karakter yaratmak ile ölçülür. Tarık Buğra’nın Osmancık romanı Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in yaşamını konu alan başarılı bir karakter romanıdır. Eser, kurmaca yapıtların birçoğunda görülmeyen üçgen arzu denilen bir yapıya sahiptir. Eserdeki üçgen arzuda; arzulayan özne ve arzu nesnesiyle birlikte dolayımlayıcı vardır. Osmancık adlı anlatıda aynı ismi taşıyan başkişi Osmancık’ın değişim ve gelişim serüveni söz konusu üçgen arzuda gerçekleşir. Osmancık, kimlik ve kişilik sınavlarını dolayımlayıcısı konumundaki Ede Balı önderliğinde gerçekleştirir. Rehberi konumundaki Ede Balı'nın uyarıları ile kendindeki öteki’ni bulur, yaşam algısı değişir. Kişisel yolculuğunda kendini tanıdıkça zaman ve mekân algısı değişir. Eylemlerinde bireysel kimliğin yerine milli kimliğin buyruğuna girer. Zamanla kişisel benliği bir topluluğun ülküsünde erir. Kişisel değişim ve gelişim sürecinde törel ve kültürel değerler bakımından değişimler yaşar. Rehberi önderliğinde kişisel tutku ve isteklerini yenerek kendini ve yaşama amacını tanıyan kahramanın serüveni tarihi gerçeklere de uygunluk gösterir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Kılıç, değişim, Ede Balı, badem ağacı, tekke