Geri Anasayfa

Detay

Cihan Aktaş’ın “Azize’nin Son Günü” Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler

Özet
Düşünce, inceleme kitaplarıyla olduğu kadar öyküleriyle de tanınan Cihan Aktaş, 1992 – 2009 yılları arasında dokuz öykü kitabı yayımlamıştır. Özellikle Azize’nin Son Günü (1997) adlı öykü kitabında olmak üzere, öykülerinde Azerbaycan’dan ve Azerilerden bahseden yazar, bu metinlerde gerek Azeri Türklerinden ilginç portreleri edebiyatımıza kazandırmakta, gerekse Azerbaycan kültürüyle, folkloruyla, sosyal ve siyasi hayatıyla, ekonomik şartlarıyla ilgili önemli bilgiler aktarmaktadır. Ayrıca başta Bakü olmak üzere Azerbaycan coğrafyasına ve çevre bölgelere ilişkin izlenimlerini öyküleştirmektedir. Biz bu makalemizde, Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü adlı öykü kitabına yansıyan Azerbaycan ve Azeri imgesini/algısını incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Türk Öykücülüğü, Kafkasya, Azeriler, Azerbaycan, Cihan Aktaş.