Geri Anasayfa

Detay

Bir Nesle Öncülük Eden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Mektuplarında Gelecek İdealizmi, Nesilleri Kurtarabilme Kaygısı ve Dünyanın Algılanmasına İlişkin Estetik Bakış (Güneşe Gönderilecekler)

Özet
Bu çalışmada Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın 1976-2003 yılları arasında yazdığı mektupları, tematik bakımdan değerlendirilmeye alınmış. Bu mektupların büyük bir kısmı hocanın Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğu yıllarda (1981-1985) yazdığı mektuplar ile Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Asistanı olduğu ve yine bu üniversitelerde lisansüstü öğrenim gördüğü yıllarda (1986-1989) yazdığı mektupları kapsamaktadır. Hocanın, doktora sonrasında yazdığı (1991) mektuplar ile ortaokul / lise yıllarında yazdığı mektuplar arasında büyük bir idealizmin hakim olduğu ve artarak devam ettiği görülmüştür. Bu yazıya konu edinilen mektupların büyük bir kısmı Ramazan Bey’in akraba çevresine yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Dostlarına ve arkadaşlarına yazdığı mektuplar ise bir başka yazının konusu olmak üzere dışarıda bırakılmıştır. Yazıda atıfta bulunulan mektupların tarihleri ile Ramazan Bey’in hayatı karşılaştırmalı olarak okunursa vurgulanmak istenen ifadeler çok daha anlamlı olacaktır kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler
Mektup, Gençlik, İdealizm, Nesillere Öncülük, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz.