Geri Anasayfa

Detay

Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler

Özet
Klasikler içinde yazıldığı toplumu şekillendiren, aradan geçen zamana rağmen eskimeyen, sadece yazarının ait olduğu topluma değil, genel okuyucuya hitap eden eserler olarak her toplumda “değerli” kabul edilen sanat eserleridir. Bu özellikleri ile bu eserleri sahiplenme, bir sonraki nesillere ulaştırma çabası hemen her toplumda karşımıza çıkan bir durum. Bu yazıda, “klasik eserler çocuk okuyucuların yaş gruplarına ve algı seviyelerine hitap edecek düzeyde hazırlanabilir mi” sorusu üzerinde durulacak, batıda çocuk klasiklerini günümüz okuyucusuna sunma konusunda yapılan çalışma ve uygulamalar örnek model önerisi olarak sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
klasik, çocuk klasikleri, 100 temel eser.