Geri Anasayfa

Detay

İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi

Özet
Bu çalışmada, edebiyatta özellikle de şiirde, metni edebi kılan önemli unsurlardan birisi olan imge-sembol kavramları tanımlanmaya çalışılmış, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde tanımlamasını yaptığımız imge-sembol kavramlarının nasıl yansıtıldığı açıklanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İmge, metafor, sembol, simge, alegori, Melih Cevdet Anday.