Geri Anasayfa

Detay

Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-i Cerrâhîn

Özet
Eski Anadolu Türkçesi Türk Dili’nin gelişmesi tarihinde farklı özellikler taşıyan bir devredir. Eserler yönünden zengin sayılan bu dönemde genel olarak dinî ve edebî eserlerin işlenmekle birlikte tıbbî eserler de vücuda getirilmiştir. Üzerinde çalıştığımız bu eser, ses ve şekil bilgisi yönüyle Eski Anadolu Türkçesinin genel özelliklerini taşımaktadır. Eserin en önemli özelliği ateşli silahlarla meydana gelen yaralanmalara ve 15. yüzyılda Avrupa’da yayılan Frengi hastalığına ilk defa değinmesidir. Eser yazıldığı dönemin dil ve kültür özelliklerine ışık tutması, Türkçenin kelime hazinesini ortaya koyması, tıp yazması olduğu için tıbbî terimlerin zenginliği, hastalıların tedavisinde kullanılan ilâç terkibindeki çeşitli bitkiler, dolayısıyla bitki adları metinde dikkat çeken unsurlardır. Bu yönleriyle Alâ’im-i Cerrâhîn Türkoloji ve Tıp tarihi üzerinde yapılacak araştırmalara kaynaklık edecek bir eserdir. Bu çalışmada eser, nüshaları ile birlikte tanıtılmış, konu başlıkları, müellifi ve istinsah tarihi hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Alâ’im-i Cerrâhîn, Cerrâh-nâme, Cerrah İbrahim, Tıp Tarihi