Geri Anasayfa

Detay

Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü’ne Tarsus Yöresinden Katkılar

Özet
Kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle yerel dillerimiz (ağızlarımız) hızla unutulmaya başladı. Bu durum, ağızlarımızı gerek yapı (morfoloji), gerek ses (fonetik) ve gerekse de söz varlığı (vocabulary) açısından derinden etkilemektedir. Ağızlarımız bu kitle iletişim araçlarının etkisiyle yazı dilinin gramer kurallarına yakınlaşmakta, söz varlığı açısından da zaman geçtikçe bir zayıflamaya uğramaktadır. Başka bir ifadeyle, yerel diller yazı dilinin ağırlığı altında kendisini muhafaza edemeyerek yazı diline yaklaşmakta, söz varlığı da kullanılmamaktan kaynaklanan bir erimeye maruz kalmaktadır. Ağızlardaki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kelimelerin bir an önce kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu zamana kadar konuyla ilgili olarak ülkemizin çeşitli yörelerine ait pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da bu çalışmalara bir katkı olmak üzere hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ağız Araştırmaları, Ağız Sözlüğü, Tarsus, Derleme Sözlüğü, Mersin Ağzı Sözlüğü