Geri Anasayfa

Detay

Fakir Baykurt’un Romanlarında Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu

Özet
Varoluşsal süreçte kendi olmanın anlam ve değerini sonlandıran yabancılaşma, bireyin düşünsel yetilerinin yitime uğramasına ve bilinç parçalanmaları yaşamasına neden olur. Yabancılaşma ile kendilik değerlerini kaybeden birey, bu değerlerindeki yok oluşun bir eksiklik olduğunu algılayamaz. Bu bir bakıma yabancılaşma sürecinde başkalarının kabulleri ile yaşama devam eden bireyin, kendine ve yaşama aitliğini tümden bir hiçliğin içine bırakmasıdır. Yabancılaşma bireyin tüm edinimleri ile psikolojik bir çatışma yaşamasına neden olduğu için, bireye ait her şeyin yok olmasına işaret eder ve güçlü bir aidiyet sorunu yaşatır. Toplumsal gerçekçilik çizgisinin önemli yazarlarından biri olan Fakir Baykurt, yabancılaşma ve aidiyet sorununu sosyolojik ve psikolojik yönüyle romanlarında işler. Yalnızlık, iletişimsizlik, çaresizlik ve güven yitimi içinde olan Baykurt kişileri uyku halinden uyanıklık haline geçemeyerek farkındalık algılarını ortadan kaldırırlar, tüm kaygılarını yitirerek kendi seslerini kaybederler.

Anahtar Kelimeler
Fakir Baykurt, Varoluş, Yabancılaşma, Aidiyet, Kendilik Değerleri.