Geri Anasayfa

Detay

Hasan Ali Toptaş’ın “Gölgesizler” Adlı Anlatısında Postmodern Ögeler

Özet
Postmodernist yazarlar arasında Hasan Ali Toptaş önemli bir isimdir. Bu sebeple bu çalışmada 1980 sonrasında eserlerini yayımlamaya başlayan yazarın 1994’te yayımlanan ve Yunus Nadi Ödülü’nü alan Gölgesizler adlı anlatısı postmodern ögeler açısından ele alınacaktır. Özellikle de Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı ve Bin Hüzünlü Haz bu konu açısından önemli anlatılardır. Gölgesizler sadece postmodern ögeleri açısından değil ayrıca konusu bakımından avangard bir anlatı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmamızın konusu, postmodern bir metin olan Gölgesizler adlı anlatı olması nedeniyle ilk olarak postmodern anlatı anlayışından kısaca bahsedip daha sonra bu anlatıdaki postmodern ögelere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler.