Geri Anasayfa

Detay

Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri

Özet
Baba Rahim Meşreb 17. ve 18. yüzyıllarda yaşamış Son Dönem Çağatay şairidir. Onun yazmış olduğu eserlerden biri de Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’dir. Bu makalede Baba Rahim Meşreb’in hayatı ve şairliğinden kısaca bahsedildikten sonra Kitab-ı Mebde-i Nur’un dil özelliklerinden bahsedilecektir. Çağatay Türkçesi ile yazılmış olan Kitab-ı Mebde-i Nur, zengin bir dil malzemesine sahiptir. Klasik Dönem Çağatay Türkçesinden farklı birtakım dil özellikleri dikkât çekmektedir. Bu çalışmada, eserin bütün dil özellikleri belirlenmeyecek, dikkat çeken dil özellikleri ile Klasik Dönem Çağatay metinlerinden farklı olduğunu düşündüğümüz dil özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Baba Rahim Meşreb, Kitab-ı Mebde-i Nur, Çağatay Türkçesi, Dil Özellikleri