Geri Anasayfa

Detay

“Cam ve Elmas” Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları

Özet
İletişim, bireyin kendisiyle ve diğer bireylerle yaptığı etkileşimidir. Bu etkileşimde iletinin kodlarının çözülememesi birey için en önemli problem olan iletişimsizliğe yol açar. Böylece çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan kişi yalnızlaşır, yabancılaşmaya başlar. Yabancılaşma ise bireyin kendi özünü kavramaya çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Özünü arayan kişi kendisinden ve ötekilerden uzaklaşır. Bireyi kuşatan bu problemler din, sanat, felsefe ve bunların hepsini içine alan edebiyat biliminde farklı yönleriyle incelenir. Türk edebiyatında postmodern çizginin takipçisi olan Sadık Yalsızuçanlar, hayatın kendine sunduklarını zaman ve mekân düzleminde açımlayarak eserleri aracılığıyla yansıtma gayretindeki sanatçıdır. Yapıtlarında insanlığın içinde bulunduğu iletişim/sizlik ve yabancılaşma problemine eğilir. Bu çalışmada sanatkârın Harakanlı bilge Ebu’l-Hasan Harakani Hazretleri’nin yaşam öyküsünden esinlenerek oluşturduğu Cam ve Elmas romanındaki iletişim/sizlik ve yabancılaşma temaları tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Cam ve Elmas, iletişimsizlik, yabancılaşma