Geri Anasayfa

Detay

Ziya Gökalp’ın ‘Lisan’ Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi

Özet
Ziya Gökalp 1876-1924 yılları arasında yaşamış bir fikir adamıdır. Fikirlerini yüksek zümreye anlatırken nesirde karar kılan Gökalp, aynı fikirleri halka ve çocuklara anlatırken nazım yolunu seçmiştir. Bu konuda Lisan şiiri iyi bir örnek teşkil eder. On dörtlükten meydana gelen söz konusu şiir her dörtlük için ayrı birer ayrı anahtar kelime belirlenerek okunabilir: 1. İstanbul Türkçesi, 2. Öz Türkçe, 3. Türkçeleşmiş Türkçe, 4. Eş Anlamlılık, 5. Halk Türkçesi, 6. Yaşayan Türkçe, 7. Yüksek Türkçe, 8. Türk Lehçeleri, 9. Türk Dilleri, 10. Dilde Birlik. Bu çalışmada, Ziya Gökalp’ın Lisan şiiri, belirlenen anahtar kelimeler aracılığıyla, yeni bir okuma işlemine tâbi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, okuma eğitimi, Ziya Gökalp, Lisan Şiiri, anahtar kelime yöntemi