Geri Anasayfa

Detay

İkinci Yeni Söyleminin Öncüsü, İkinci Yeni Şiiri’nin Gönülsüzü: Sezai Karakoç

Özet
1950’lerin ilk yıllarında yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünyasına giren Sezai Karakoç, modern Türk şiirinin önemli şairlerindendir. Karakoç’un, 1950’lerde başlayıp 1960’ların ilk yıllarında tamamlanan “İkinci Yeni Şiiri” içinde dikkate değer bir rolü vardır. Bu rol, şiirlerinden çok yazılarıyla belirginleşir. Kendisinin çıkardığı Şiir Sanatı dergisinde, bu şiir hareketini haber veren yazıları yayımlanmış; ayrıca dergi, bir “arkadaş buluşması”nın kısa ömürlü yayın organı da olmuştur. Bu arkadaş buluşması, Pazar Postası gazetesinin “Sanat-Edebiyat” sayfalarında, İkinci Yeni Şiiri’nin söylemini belirginleştirmiştir. Pazar Postası’nda yayımlanan poetik, polemik ve eleştiri yazılarıyla Sezai Karakoç, İkinci Yeni söyleminin öncülerinden biri olarak görünmüştür. Bu yazıda, önce 1950’lere girerken modern Türk şiirinde etkili ve popüler olan iki şaire kısaca dikkat çekilecek, sonra Sezai Karakoç’un İkinci Yeni Şiiri içindeki rolü, etkinliği ve etkisi, 1950’lerdeki süreli yayınlardan hareketle değerlendirilecek ve onun İkinci Yeni Şiiri içindeki yeri belirginleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Garip Şiiri (Birinci Yeni), İkinci Yeni Şiiri, İkinci Yeni Söylemi, Sezai Karakoç.