Geri Anasayfa

Detay

Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine

Özet
Müfide Ferit Tek, Türkçü ve Milliyetçi düşüncenin etkin olduğu Millî Edebiyat devrinde eser vermeye başlamış; ikinci romanı olan Pervaneler’i ise Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında yayımlamıştır. Bu romanında yazar, yeni kurulan ülkenin de üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan ‘eğitim’ ve ‘yabancı okullar’ sorununu merkeze alır ve tartışır. Pervaneler, özellikle bahsi geçen sorunu ele alış tarzı ve kuruluşu veya yapısıyla dikkati çeken bir romandır. Bu makalede, söz konusu noktalar ayrıntılı şekilde ele alınıp incelendikten sonra ulaşılan bulgular ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Edebiyatı, Roman, Müfide Ferit Tek, Pervaneler