Geri Anasayfa

Detay

Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak

Özet
Biyolojik olarak erkek ya da kadın olmak ile sosyal olarak erkek ya da kadın olmak arasındaki uçurum, feminizmin ortaya çıkışının temel sebebidir. Feminizmin temel hedefi, kadının erkeğin nesnesi olarak aşağı değerde görülmekten kurtularak kendiliğini kazanmasıdır. Bu bilinç, cinsiyetçi toplumsal ve cinsiyet ayrımıyla kutuplaşmış dünyada, biyolojik ayrımın toplum düzenindeki etkisinin ortadan kalkmasını ve ön önemlisi kadının özgürleşmesini, ikilemlerinin son bulmasını ve toplumsal yapının güçlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışma, erkek egemenliğine karşı kadın haklarını anlamayı, sorgulamayı amaçlayarak sosyolojik, politik ve ahlakî yönleri ile bir cinsin diğer cinsi öteki’leştirmesinin yanlış ve insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olduğu düşüncesinde odaklanan kuramsal bir değerlendirmedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: feminizm, kadın, erkek, ben, öteki, bilinç.